Proračun za 2022. iznosi 103.709.656 kn, odlučili su gradski vijećnici na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Novske

Written by on 18 studenoga, 2021

U Gradskoj vijećnici Grada Novske 17. studenog održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske koju je obilježilo donošenje gradskog Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Pročelnica Marica Vitković obrazložila je vijećnicima osnovne postavke novog Proračuna vrijednog 103.709.656,00 kn.

Pročelnica Vitković istaknula je prema Računu prihoda i rashoda prihodi poslovanja planirani su s iznosom od 91.859.056,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 6.550.600,00 kn, dok su istovremeno rashodi poslovanja planirani u iznosu od 56.132.357,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 42.419.299,00 kn. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kn, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova predviđeni s iznosom od 4.158.000,00 kn. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose -700.000,00 kn.

Dakle, ukupni prihodi i primici iznose 103.409.656,00 kn što uvećano za višak prihoda u iznosu od 300.000,00 kn čini ukupan iznos proračun od 103.709.656,00 kn.

U prihodima poslovanja istaknuta je stavka pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine prihodi pomoći na ime fiskalnog izravnanja s iznosom od 19.000.000,00 kn, prihodi pomoći za projekte naših proračunskih korisnika u iznosu od 3.170.280,00 kn, pomoći na ime decentraliziranih sredstava 1.767.500,00 kn, pomoći za kapitalne projekte koje provodi Grad 32.750.053,00 kn.

Na rashodovnoj strani Proračuna pročelnica Vitković istaknula je nekoliko aspekata, prije svega sredstva tekućih i kapitalnih pomoći neprofitnim organizacijama koja su planirana za financiranje projekata udruga i ustanova s područja grada, a najvećim dijelom obuhvaćaju programe: razvoj civilnog društva – 877.000,00 kn, javne potrebe u kulturi – 95.000,00 kn, provedba mjera obiteljske i populacijske politike – 110.000,00 kn, razvoj sporta i rekreacije – 2.195.300,00 kn, organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 556.650,00 kn, poticanje rada potporne institucije – 1.000.000,00 kn, te poticanje razvoja turizma – 865.000,00 kn

Sredstva kapitalnih pomoći doznačit će se Vodovodu Novska d.o.o u iznosu od 450.000,00 kn, i to za: aglomeraciju 200.000,00 kn, kanalizaciju Brestača-Nova Subocka 200.000,00 kn za izradu kućnih priključaka te 50.000,00 kn za nastavak aglomeracije Rajić-Borovac.

Na kraju pročelnica Vitković apostrofiraja je kapitalna ulaganja koja je potom vijećnicima obrazložio i gradonačelnik Marin Piletić. Naime, u idućoj godini planira se provesti otkup zemljišta za potrebe izgradnje kampusa gaming centra s iznosom od 855.000,00 kn. Za realizaciju projekta Dnevni centar za starije u Novskoj i NOVsky planirana je nabava opreme i prijevoznih sredstava u iznosu od 2.865.538,00 kn te 90.000,00 kn iz vlastitih sredstava za nabavu prijevoznog sredstva kod proračunskog korisnika, 250.000,00 kn za opremu potrebnu za rad Javne vatrogasne postrojbe Grada.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini čine rashodi investicijskih ulaganja: rekonstrukcija i dogradnja hotela Knopp – 18.246.000,00 kn, kulturni centar za mlade u Jazavici – 100.000,00 kn, Dnevni centar za starije u Novskoj-radovi i nadzor – 637.500,00 kn, NOVsky – 1.000.000,00 kn, Regionalni znanstveni centar – 4.500.000,00 kn, rekonstrukcija doma u Staroj Subockoj – 7.064.389,00 kn, ulaganja u Poduzetničku zonu Novska -1.440.000,00 kn, izgradnja mrtvačnice u Brestači – 530.000,00 kn, izgradnja ceste Radnička ulica u Novskoj – D47 – 116.250,00 kn, obnova ceste prema groblju u Kozaricama – 80.000,00 kn, uređenje dječjih igrališta – 100.000,00 kn, te sanacija deponije Kurjakana – 282.000,00 kn. Gradsko vijeće prihvatilo je Proračun s 11 glasova za, 2 protiv i jednim suzdržanim glasom vijećnika.

Foto: Tomislav Koran


Current track

Title

Artist