Novi mandati vijećnika i upis u Dječji vrtić obilježili 10. sjednicu Gradskog vijeća

Written by on 28 lipnja, 2022

Na početku 10. sjednice Graskog vijeća Grada Novske, koje je pod predsjedanjem Ivice Vulića održano 27. lipnja Mandatno povjerenstvo je prema konačnim rezultatima Gradskog izbornog povjerenstva za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske od 15. lipnja na prijevremenim izborima koji su provedeni 12 lipnja ustvrdilo da je gradska vijećnica Marija Kušniš izabrana za gradonačelnicu s kandidacijske liste HDZ-HSS, te da joj mandat po sili zakona miruje, te da od 15. lipnja mandat započenje Višnji Kamber, kandidatkinji s lijte HDZ-HSS. Također Mandatno povjerenstvo je ustvrdilo da su ispunjeni zakonski uvijeti za nastavak obnašanja dužnosti vijećnice Marije Vidaković Jež, a zamjeniku Danijelu Zekiću prestaje mandat.

Gradsko vijeće Grada Novske donijelo je Odluka o izdavanju suglasnosti Gradskog vijeća Grada Novske Dječjem vrtiću „Radost“ Novska na Odluku o upisu djece u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023. Naime, Grad Novska je dana 20. lipnja 2022. godine zaprimio Zahtjev Dječjeg vrtića „Radost“ Novska za izdavanje suglasnosti Gradskog vijeća Grada Novske na Odluku o upisu djece u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023. Zahtjevu je priložen Prijedlog Odluke o upisu djece u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023. i Izvješće Komisije za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023. koja je utvrdila da je u razdoblju od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine zaprimljeno 106 zahtjeva za upis djece. Sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska Komisija je izvršila bodovanje u sustavu e-upisa i izradila bodovne liste i liste prvenstva (za jaslice i za vrtić, te listu čekanja), sve temeljem priložene dokumentacije u sustavu e-upisa, zaprimljeno je ukupno 106 zahtjeva i to za jaslice 67 zahtjeva (s ostvarenih 10-24 boda) i 39 zahtjeva za vrtićke skupine (s ostvarenih 4-26 bodova ).

S obzirom na kapacitet vrtić može upisati 67 djece predlaže se da se na Listu čekanja upiše 39 djece i to za jaslice 1 dijete s ostvarenih 23 boda s područja Općine Lipovljani, 5 djece s ostvarenih 20 bodova (3 djece s područja Općine Lipovljani, 2 djece s područja Općine Jasenovac), 8 djece s ostvarenih 11 bodova i 9 djece s ostvarenih 10 bodova, te za vrtić 1 dijete s ostvarena 23 boda s teškoćama u razvoju, 2 djece s ostvarenim 21 bodom s područja Grada Kutine, 3 djece s ostvarenih 14 bodova, 5 djece s ostvarenih 11 bodova, 4 djece s ostvarenih 10 bodova i 1 dijete s ostvarena 4 boda. Liste prvenstva i liste čekanja s ostvarenim brojem bodova upisa objaviti će sena oglasnoj ploči i na web stranici vrtića, nakon pribavljanja suglasnosti Gradskog vijeća na Odluku o upisu.

Gradsko je vijeće predložilo gradonačelnici prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje objekta za gospodarsko – proizvodnu namjenu, i to izgradnju fotonaponske elektrane. Ovlašteni sudski vještak građevinske struke izradio je procjembeni elaborat tržišne vrijednosti nekretnine utvrdivši tržišnu vrijednost predmetne nekretnine u iznosu od 36,70 kn/m2, odnosno 2.202.000,00 kn. Sukladno Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina elaborat dostavljen je na mišljenje Procjeniteljskom povjerenstvu za tržište nekretnina za područje Sisačko-moslavačke županije, a koje je 23. svibnja 2022. izdalo suglasnost.


Current track

Title

Artist