ARHEOLOŠKA BAŠTINA NOVLJANSKOG KRAJA

Written by on 15 listopada, 2021

Danas će u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Galerija AMZ, Ulica Pavla Hatza 6, otvoriti izložba „Arheološka baština Novljanskog kraja”. Izložba „Arheološka baština novljanskog kraja” postavljena je u suradnji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Pučkog otvorenog učilišta Novska. Kroz pokretne nalaze, rekonstrukcije i tekstove po prvi je puta predstavljena arheološka baština ovoga zapadnoslavonskog grada i njegove okolice koja je do nedavno bila gotovo u potpunosti nepoznata stručnoj i široj javnosti.

Pojedini stariji nalazi iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i Muzejske zbirke obitelji Sajko, kao i predmeti iz recentnih terenskih pregleda te istraživanja crkve sv. Luke Evanđelista u gradskom središtu koje je proveo Institut za arheologiju u Zagrebu, omogućili su rekonstrukciju povijesnog razvoja novljanskog kraja počevši od bakrenog doba pa sve do ranog novog vijeka. Pri tome se važnošću ističe nalaz brončanog zvona položenog uz pokojnika u grobu 1 u crkvi sv. Luke Evanđelista, datiranog u 15. st. na kojemu je urezan glagoljski natpis mariê mati bo(žiê). Natpis predstavlja izniman doprinos poznavanju glagoljaške tradicije na prostoru kasnosrednjovjekovne Slavonije koja je do sada poznata sa svega nekoliko spomenika. Izložbu prati katalog s tekstovima nekoliko autora (Juraj Belaj, Ivan Drnić, Antonio Džaja, Sebastian Stingl, Josip Zorić, Mateo Žagar) te predgovorom Marina Piletića, gradonačelnika Novske.   Za publiku je otvorena od 16. do 30. listopada 2021. godine.

Organizatori izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu i Pučko otvoreno učilište Novska

Autori izložbe: Ivan Drnić (Arheološki muzej u Zagrebu), Slađana Latinović (Arheološki muzej u Zagrebu)

Suradnici na izložbi (autori tekstova): Juraj Belaj (Institut za arheologiju u Zagrebu), Ivan Drnić (Arheološki muzej u Zagrebu), Antonio Džaja (Muzej Moslavine Kutina), Sebastian Stingl (Institut za arheologiju u Zagrebu), Josip Zorić (Institut für südostalpine Bronze- und Eisenzeitforschung), Mateo Žagar (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Suradnici na izložbi (crteži, fotografije, karte, 3d animacije): Miljenka Galić (Arheološki muzej u Zagrebu), Igor Krajcar (Arheološki muzej u Zagrebu), Josip Zorić (Institut für südostalpine Bronze- und Eisenzeitforschung), Marin Mađerić, Mario Carić (Institut za Antropologiju)

Suradnici na izložbi (restauracija građe): Slađana Latinović (Arheološki muzej u Zagrebu), Vedran Mesarić (Arheološki muzej u Zagrebu), Borna Haim

Suradnici na izložbi (antropološka analiza): Željka Bedić (Antropološki centar, HAZU)

Postav izložbe: Ivan Drnić, Slađana Latinović, Vedran Mesarić (Arheološki muzej u Zagrebu) i Željka Bedić (Antropološki centar, HAZU)

Oblikovanje izložbenih panoa: Srećko Škrinjarić (Arheološki muzej u Zagrebu)

Tehnička realizacija izložbe: Robert Vazdar, Vedran Mesari


Current track

Title

Artist