Treće izmjene i dopune proračuna obilježile 11. sjednicu Gradskog vijeća

Written by on 20 srpnja, 2022

U Gradskoj vijećnici Grada Novske, pod predsjedanjem Ivice Vulića održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske. Pred gradskim vijećnicima bilo je 20 točaka dnevnog reda, od kojih su se tri odnosila na informacije o radu i poslovanju gradskih tvrtki. Gradski su vijećnici prihvatili treći ovogodišnji rebalans gradskog Proračuna. Ovim izmjenama i dopunama proračuna iskazano je povećanje za 2,86% ili 3.247.338 kn. Planirani prihodi iznose 116.733.001 kn, rashodi iznose 109.293.273 kn i manjak prihoda iz prethodne godine 7.439.728 kn. Kako je ovim izmjenama i dopunama proračuna izvršeno usklađenje plana s ostvarenim rezultatom poslovanja 2021. godine, iskazano je povećanje manjka prihoda za 6.739.728 kn te je iskazan manjak iz prethodne godine u iznosu od 7.439.728 kn.

Slijedile su točke dnevnog reda koje su se odnosile na izmjene pojedinih stavki proračuna vezanih za Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Program javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2022. godinu, i Program javnih potreba u sportu Grada Novske za 2022. godinu. Također su prihvaćene izmjene i dopune programa Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2021. – 2025. ,Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novske u 2022. godini i Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Novske u 2022. godini. Na kraju, gradskim vijećnicima direktori gradskih tvrtki obrazložili su informaciju o radu i financijskom poslovanju tvrtke Novokom d.o.o. Novska za 2021. godinu, tvrtke Vodovod Novska d.o.o. Novska za godinu i tvrtke Radio postaja Novska d.o.o. Novska za 2021. godinu.

Foto: Tomislav Koran


Current track

Title

Artist