SLUŽBENI REZULTATI:MARIN PILETIĆ PONOVNO IZABRAN ZA GRADONAČELNIKA NOVSKE

Written by on 17 svibnja, 2021

Marin Piletić (HDZ-HSS) s 3.009 glasova (63,72%) ponovno je izabran za gradonačelnika Novske u prvom krugu, nadmoćno pobijedivši Vladu Klasana (DLS-DP) s 1.148 glasova (24,31%) i Valentinu Opić (SDP-HNS) s 384 glasa (8,13%), objavljeno je na stranicama DIP-a 17. svibnja u 05:00 sati.

SLUŽBENI REZULTATI:

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA NOVSKE

KLASA:013-03/21-01/1

URBROJ:2176/04-03-21-11

Novska,16.05. 2021.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE  

IZBORA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA

GRADA NOVSKE

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.Od ukupno 10.828 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 4.722 birača, odnosno 43,61%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 4.722 birača, odnosno 43,61%. Važećih listića bilo je 4.541, odnosno 96,17%. Nevažećih je bilo 181 listića, odnosno 3,83%.
II.Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
1.Kandidat: MARIN PILETIĆ3.009glasova63,72%

Kandidat za zamjenika: SINIŠA KESIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

2.Kandidat: VLADO KLASAN1.148glasova24,31%

Kandidatkinja za zamjenicu: IVANKA RUKAVINA

DEMOKRATSKA LOKALNA STRANKA – DLS

DOMOVINSKI POKRET – DP

3.Kandidatkinja: VALENTINA OPIĆ384glasa8,13%

Kandidatkinja za zamjenicu: JELENA TAHIRI

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

III.Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:

za gradonačelnika Grada Novske izabran je

MARIN PILETIĆ

za zamjenika gradonačelnika izabran je

SINIŠA KESIĆ

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA NOVSKE

NADA FILIPOVIĆ,v.r.

______________________________
FOTO:MEMORY LANE

REZULTATE

IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA NOVSKE

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.Od ukupno 10.828 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 4.723 birača, odnosno 43,62%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 4.722 birača, odnosno 43,61%. Važećih listića bilo je 4.548, odnosno 96,32%. Nevažećih je bilo 174 listića, odnosno 3,68%.
II.Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ2.799glasova61,54%HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS


Nositelj kandidacijske liste: MARIN PILETIĆ

2.
DEMOKRATSKA LOKALNA STRANKA – DLS1.023glasa22,49%DOMOVINSKI POKRET – DP


Nositelj kandidacijske liste: VLADO KLASAN

3.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP381glas8,37%HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS


Nositeljica kandidacijske liste: VALENTINA OPIĆ

4.
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP345glasova7,58%HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU


MOST


Nositelj kandidacijske liste: VINKO DEBELJAK

III.Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Novske su:
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj kandidacijske liste: MARIN PILETIĆ

2.DEMOKRATSKA LOKALNA STRANKA – DLSDOMOVINSKI POKRET – DP

Nositelj kandidacijske liste: VLADO KLASAN

3.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDPHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositeljica kandidacijske liste: VALENTINA OPIĆ

4.HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSPHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSUMOST

Nositelj kandidacijske liste: VINKO DEBELJAK

IV.Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Novske:
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj kandidacijske liste: MARIN PILETIĆ

dobila je 10  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.MARIN PILETIĆ
2.IVANA MATANOVIĆ
3.MARIJA KUŠMIŠ
4.IVICA VULIĆ
5.RONALD BILOGREVIĆ
6.JOSIP KOVAČEVIĆ
7.ANTE STOJIĆ
8.MARIJA VIDAKOVIĆ JEŽ
9.KREŠIMIR MARENIĆ
10.SANJA LEŠKI
2.DEMOKRATSKA LOKALNA STRANKA – DLSDOMOVINSKI POKRET – DP

Nositelj kandidacijske liste: VLADO KLASAN

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.VLADO KLASAN
2.IVANKA RUKAVINA
3.TOMISLAV HERCEG
3.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDPHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositeljica kandidacijske liste: VALENTINA OPIĆ

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabrana:

1.VALENTINA OPIĆ
4.HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSPHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSUMOST

Nositelj kandidacijske liste: VINKO DEBELJAK

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.VINKO DEBELJAK

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA NOVSKE

NADA FILIPOVIĆ,v.r.


Current track

Title

Artist