Provedba projekta „Mladi za Krapje“ UP.04.2.1.11.0332

Written by on 13 rujna, 2023

Projekt „Mladi za Krapje“ UP.04.2.1.11.0332 kojeg provodi Udruga mladih Krapje ušao u završnu fazu. Projekt je započeo s provedbom 21.03.2022. u partnerstvu s Udrugom mladih Novska i Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje. Ukupna vrijednost projekta je 53.711,36 eura odnosno 404.688,23 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Kroz projekt je nabavljana informatička oprema te oprema za praktične vježbe upravljanja u kriznim situacijama koje su se provodile na obali rijeke Save na kojima su članovi OCD-a imali priliku ojačati svoje kapacitete za djelovanje u kriznim situacijama. Provedeno je 7 edukacija za upravljanje u kriznim situacijama za OCD za koje je bio angažiran stručnjak iz područja upravljanja kriznim situacijama, odrađeno je 8 interaktivnih predavanja kroz Program prilagodbe poslovanja za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu kojima je osigurana bolja spremnost OCD-a kao poslodavaca i njihovih zaposlenika na prilagodbu poslovanja u uvjetima krize. Dvije osobe su imale priliku sudjelovati i proći kroz verificirani program obrazovanja u području financijskog upravljanja u trajanju od 150 sati, čime su stekle uvjerenje o usavršavanju. Provedena je edukacija o volonterstvu te su sudionici poboljšali svoje znanje o volonterstvu te naučeno i praktično primijenili na volonterskoj akciji uređenja okoliša u selu Krapje. U kolovozu je održan dvodnevni forum o društvenom poduzetništvu u kriznim situacijama u sklopu OCD-a na kojem su razmijenjena dosadašnja iskustva te predložene nove ideje.

Detaljnije informacije možete dobiti na e-mail: udrugamladih.krapje@gmail.com i na Facebook stranici: https://www.facebook.com/udrugamladih.krapje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Tekst: Tihana Perković


Current track

Title

Artist