Priprema se dokumentacija za rekonstrukciju i obnovu pruge na dionici Dugo Selo – Novska

Written by on 14 svibnja, 2021

U Kutini je 7. svibnja održan radni sastanak oko pripreme projekata i druge projektne dokumentacije za dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo – Novska, faze 2 i 3.

Cilj spomenutog projekta jest priprema projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska. Ukupna vrijednost izrade projekta je 10,215 milijuna eura, od čega se 85 posto (8,682 milijuna eura) financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto pokriva Vlada RH. Sveukupni projekt izgradnje i rekonstrukcije pruge iznosit će preko 572,5 milijuna eura te je potrebno izraditi do kraja godine još 20-ak građevinskih dozvola.  Nakon izrade projekta, sam projekt će biti prijavljen na sufinanciranje iz fondova EU, rečeno je na sastanku.

Trenutno je u fazi priprema projektne dokumentacije za: nadogradnju, rekonstrukciju i obnovu postojeće jednokolosiječne pruge na poddionicama Novoselec – Kutina (26 km) i Kutina – Novska (25,5 km), izradu glavnog projekta i ostale dokumentacije potrebne za ishođenje građevinskih dozvola u skladu s prethodno izrađenim idejnim projektom i ishođenom lokacijskom dozvolom, izradu natječajne dokumentacije, ishođenje građevinskih dozvola. Uz navedenu, u pripremi je izgradnja drugoga kolosijeka na poddionicama Dugo Selo – Novoselec (32 km), Novoselec – Kutina (29 km) i Lipovljani – Novska (11 km) te za izgradnju nove dvokolosiječne pruge na poddionici Kutina – Lipovljani (10 km).

Gradonačelnik Novske Marin Piletić izrazio je zahvalnost svih sudionika na suradnji te još jednom istaknuo važnost spomenute pruge za sve gradove koji se nalaze na spomenutoj prometnici, ali i za čitavu Slavoniju, dok je gradonačelnik Kutine, Zlatko Babić, izjavio kako projekt rekonstrukcije postojeće pruge i izgradnju drugog kolosijeka iznimno je važan za građane Kutine i okolnih gradova jer bi tim projektom približili te gradove Zagrebu, odnosno smanjili svakodnevno putanje na posao i s posla.


Current track

Title

Artist