Potpisani ugovori za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpada

Written by on 10 prosinca, 2021

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Novska. Potpisivanjem više Ugovora za izgradnju i opremanje Reciklažnog dvorišta za obradu građevinskog otpada na Kurjakani, tvrtka za komunalno gospodarstvo „Novokom“ Novska, proširuje svoju djelatnost. Time na još jedan način doprinosi smanjenu otpada u okolišu. Otvaranje takvog reciklažnog dvorišta predstavlja za sve korisnike prvo cjelovito i konkretno rješenje sukladno važećoj legislativi i EU direktivama o održivom gospodarenju takvim otpadom, odnosno proklamiranoj potrebi da se generirani građevinski otpad prikupi, oporabi, tj. reciklira i ponovo upotrijebi u građevinskoj, komunalnoj i krajobraznoj djelatnosti.

Vrijednost investicije iznosi 6,5 milijuna kuna, a sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dodijeljenim nepovratnim sredstvima urediti će se prostor na kome će se obrađivati građevinski materijal, nabavljen je stroj za drobljenje i suzbijanje prašine, neophodni za rad s građevinskim materijalima.

Ugovor za građevinske radove potpidan je s tvrtkom HIS d.o.o. iz Donje Višnjice, u iznosu od 2.470.082,45 kuna, ugovori za stroj za drobljenje i stroj za suzbijanje prašine potpisani su s tvrtkom Nakić-Alfirević d.o.o. iz Drniša u iznosima od 1.640.520,00 kuna i 146.700,00 kuna, a stručni nadzor provodit će tvrtka Tenzor d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti 50.000,00 kuna.

Stroj za drobljenje i stroj za suzbijanje prašine izrađeni su u tvrtki koja ima dugogodišnju tradiciju izrade specijaliziranih strojeva u građevini. Izgradnjom ovog reciklažnog dvorišta izgraditi će se na lokaciji deponije komunalnog otpada Kurjakana u površini od 1.700 metara prostornih i Grad Novsku svrstati među desetak gradova koji imaju ovakav uređen način gospodarenja građevinskim otpadom.

Pod pojmom građevinski otpad porazumjeva se beton, cigle, pločice i materijali na bazi gipsa, drvo, staklo i plastika, zatim mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran, metali (uključujući i njihove legure), zemlja, kamenje i iskop od rada bagera, građevinski materijal na bazi gipsa, ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata. U svakodnevnom govoru često se spominje i pojam šuta što podrazumjeva: žbuku, dijelove zida, betona, keramičkih pločica, crijepova, elektrodijelova, stolarija i slično.

„Izgradnja ovog reciklažnog dvorišta samo je jedan u nizu projekata koje smo u proteklom razdoblju proveli po pitanju prikupljanja otpada na području našeg grada. Materijal dobiven drobljenjem poslužiti će za nasipanje poljskih putova, a Novokom ovom uslugom ostvarivat će i dobit”, rekao je direktor gradske komunalne tvrtke Novokom Tomislav Bogojević.

Foto: Tomislav Koran


Current track

Title

Artist