Potpisan Sporazum o zajedničkom obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja Grad Novska i Općina Jasenovac

Written by on 8 travnja, 2024

U maloj sali Gradske vijećnice sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Novske i Općinskog vijeća Općine Jasenovac, gradonačelnica Grada Novske Marija Kušmiš i načelnica Općine Jasenovac potpisale su u ponedjeljak, 8. travnja Sporazum o zajedničkom obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja Grad Novska i Općina Jasenovac. Temeljem ovog sporazuma Grad Novska i Općina Jasenovac ustrojavaju i zajednički organiziraju obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Radost Novska. Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Općine Jasenovac koji podrazumijevaju organiziranje i provođenje programa odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u dječjem vrtiću  u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, općim aktima jedinica lokalne samouprave te općim aktima predškolske ustanove  obavljat će Dječji vrtić Radost Novska, u područnom objektu Jasenovac.

Grad Novska osnivač je Dječjeg vrtića Radost Novska koji trenutno djeluje na četiri lokacije (lokacija sjedišta vrtića, lokacija „Pastoralni centar“, lokacija „Stribor“ na Ukladama i lokacija „Tintilinić“ pri PŠ Brestača), a u pripremi je izgradnja novog vrtića „Gita“ u Novskoj.

Od 2017. godine do danas na području Grada Novske uložena su znatna sredstva u proširenje prostornih kapaciteta vrtića, uređenjem i opremanjem lokacije „Pastoralni centar“, 2017. godine, izgradnjom novog vrtića „Stribor“ na Ukladama, 2019. godine te uređenjem i opremanjem lokacije „Tintilinić“ pri područnoj školi Brestača, 2023. godine. Unatoč navedenim proširenjima smještajnih kapaciteta vrtića, nakon svakog upisa u novu pedagošku godinu stvori se tzv. „lista čekanja“ u vrtiću. Razlog tome prvenstveno leži u činjenici da danas gotovo svi roditelji žele upisati svoju djecu u vrtić kako bi se njihova djeca što ranije uključila u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. Porast broja upisane djece u vrtić, kao i porast broja zaposlenika u vrtiću uočava se svakom novom pedagoškom godinom, pa je tako u pedagoškoj godini 2017./2018. godine u redovni 10-satni program Dječjeg vrtića Radost Novska bilo upisano 203 djece o kojima je skrbilo 40 zaposlenika, a u pedagoškoj godini 2023/ 2024. godini u redovni 10-satni program bilo je upisano 375 djece o kojima skrbi 70 zaposlenika.

Grad Novska bi za djecu s prebivalištem ili boravištem na području Grada Novske stekao dodatne smještajne kapacitete u objektu Jasenovac (do punog kapaciteta objekta), za slučaj da se nakon izvršenog upisa djece u vrtić ponovno stvori lista čekanja.

Općina Jasenovac ostvarila bi konačno uvjete za smještaj djece u jaslice, jer do sada je na području Općine Jasenovac predškolski odgoj bio organiziran putem Osnovne škole Jasenovac, samo za vrtićku skupinu djece ( djeca od navršene 3 godine života do polaska u školu). S obzirom na broj vrtićke i jasličke djece na području Općine Jasenovac, zajedničko obavljanje predškolske djelatnosti za Općinu Jasenovac financijski će biti isplativiji.

Obje jedinice lokalne samouprave ostvarivale bi temeljem funkcionalnog spajanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja određena namjenska i bespovratna sredstva pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje i to 5 godina od dana donošenja akta Ministarstva financija o dodjeli pomoći u godišnjem iznosu od najviše 66.000,00 eura, što za pet godina poticaja iznosi 330.000,00 eura.

Za provedbu ove Odluke bit će potrebno planirati dodatna financijska sredstva u Proračunu Grada Novske za 2024. godinu, u razdjelu Dječji vrtić Radost Novska, iz sredstava drugih proračuna, radi potrebe zapošljavanja osoblja u objektu Jasenovac (troškovi plaća i materijalnih prava radnika u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlenike Dječjeg vrtića Radost Novska) i za druge troškove vrtića. Naime, dodatna sredstva za tu namjenu bit će osigurana iz sredstava proračuna Općine Jasenovac.


Current track

Title

Artist