Održane praktične vježbe i volonterska akcija u sklopu projekta „Mladi za Krapje“ UP.04.2.1.11.0332

Written by on 10 kolovoza, 2023

Kroz mjesec lipanj i srpanj u sklopu projekta „Mladi za Krapje“ UP.04.2.1.11.0332 kojeg provodi Udruga mladih Krapje održane su praktične vježbe upravljanja u kriznim situacijama koje su se provodile na obali rijeke Save na kojima su članovi OCD-a imali priliku ojačati svoje kapacitete za djelovanje u kriznim situacijama. Za praktične vježbe upravljanja u kriznim situacijama nabavljena je oprema pomoću koje su vježbe realizirane. Za vježbe je bio angažiran stručnjak iz područja upravljanja kriznim situacijama, sudionici su učili o gradnji zečjih nasipa, nastanku poplave, spašavanju stanovništva i imovine od poplave i potresa, veslanju te komunikaciji s ostalim dionicima hitnih službi. Provedena je edukacija o volonterstvu te su sudionici poboljšali svoje znanje o volonterstvu te naučeno i praktično primijenili na volonterskoj akciji uređenja okoliša u selu Krapje.

Projekt je započeo s provedbom 21.03.2022. u partnerstvu s Udrugom mladih Novska i Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje. Ukupna vrijednost projekta je 53.711,36 eura odnosno 404.688,23 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Detaljnije informacije možete dobiti na e-mail: udrugamladih.krapje@gmail.com i na Facebook stranici: https://www.facebook.com/udrugamladih.krapje

Tekst i foto: Tihana Perković


Current track

Title

Artist