Održana sjednica Gradskog vijeća Grada Novske

Written by on 15 srpnja, 2021

U četvrtak je u prostoru Gradske vijećnice Grada Novske održana 2.sjednica Gradskog vijeća Grada Novske.

Na dnevnom redu bile su 22. točke .

Dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2021. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Grada Novske,
 4. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje tvrtke Vodovod Novska d.o.o.,
 7. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Novske za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma Stara Subocka“,
 8. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Novske za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma u Plesmu“,
 9. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Novske,
 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novske br. 002-P,
 11. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Novske za mandatno razdoblje 2021.-2024. godine,
 12. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić “Radost” Novska za pedagošku godinu 2021./2022.,
 13. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, dopredsjednika i članova Odbora za umirovljenike,
 14. Informacija o stanju nezaposlenosti na području Grada Novske za 2020. godinu,
 15. Informacija o radu i financijskom poslovanju tvrtke “Novokom” d.o.o. Novska za 2020. godinu,
 16. Informacija o radu i financijskom poslovanju tvrtke “Vodovod” Novska d.o.o. za 2020. godinu,
 17. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske za 2020. godinu,
 18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Novske za 2020. godinu,
 19. Informacija o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Novske za 2020. godinu,
 20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prijedloga Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Novkom d.o.o. Novska,
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prijedloga Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod Novska d.o.o.
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prijedloga Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Radio postaja Novska d.o.o.

Vijećnička pitanja postavili su zastupnici Ivana Matanović, Krešimir Marenić, Sanja Leški, Ante Stojić, Tomislav Herceg i Željko Soldo.

Usvojene su III. izmjene i dopuna Proračuna Grada Novske za 2021. Pročelnica upravnog odjela za proračun i financije Marica Vitković prilikom izlaganja objasnila je zašto je došlo do izmjena i dopuna proračuna Grada Novske.

“Razlog uvođenja ovih izmjena i dopuna prije svega završetak postupka javne nabave za izgradnju mrtvačnice u Brestači ,te osiguranje dodatnih sredstava za javno zaduženje. S obzirom da je Grad za određene projekte, koji se financiraju iz EU sredstava podmirio iz vlastitih sredstava i zbog toga je narušena dnevna likvidnost.

Ovim izmjenama proračun je povećan za 7% ili 7 402,000,00kn, ukupni prihodi i primitci iznose 118 875,000,00kn”, rekla je Vitković.

Pojasnila je da je za mrtvačnicu u Brestači osigurano dodatnih 946,000,00kn ,te je u postupku javne nabave pristigla samo jedna ponuda. ”Za radove je osigurana 821,000,00kn ,međutim za rashode stručnog nadzora i izradu izvedbenog projekta 125,000,00kn”, naglasila je Vitković.

“Ovim izmjenama osigurano je i 50,000,00kn za redove na projektu rekonstrukcije kuhinje Dječjeg vrtića Radost Novska, te 249,000,00kn za za uređenje odnosno obnovu zgrade stare Pošte . Sredstva su osigurana sa 1 500,000,00kn povećanja prihoda od poreza na dohodak”, dodala je Vitković.

Nadalje, 12.točka dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Radost Novska za pedagošku godinu 2021/2022 koja je jednoglasno prihvaćena.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Sonja Marohnić Horvat rekla je da je u DV Radost Novska upisano 95 djece.

“Zaprimljeno je ukupno 108 zahtjeva, 79 zahtjeva za jaslice i 19 zahtjeva za vrtićke skupine, dok je 13-ero djece ostalo na listi čekanja”, rekla je Sonja Marohnić Horvat.

FOTO: TOMISLAV KORAN


Current track

Title

Artist