Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“ podržava obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica

Written by on 20 lipnja, 2024

Razgovor s dr. sc. Dašom Poredoš Lavor iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“

Svjetski dan izbjeglica obilježava se 20. lipnja s ciljem podizanja svijesti o životima ljudi diljem svijeta koji su prisiljeni napustiti svoje domove zbog straha od proganjanja, ugnjetavanja i sukoba. Više od 110 milijuna prisilno raseljenih osoba, od kojih je veći broj i dalje raseljen unutar svojih zemalja, a oni koji su uspjeli izbjeći u najvećem broju i dalje se
nalaze u zemljama okolice u vrlo nesigurnim uvjetima. Broj osoba koji prisilno migrira svake godine je u porastu pokazujući da se, globalno govoreći, malo radi na pravednom rješavanju uzorka prisilnih migracija, utemeljenim u nepravednim i eksploatatorskim političkim i ekonomskim sustavima i hijerarhijama. Kada govorimo o izbjeglicama svakako treba spomenuti i obilježavanja 11. Tjedana IZBJEGLICAma koji se održava se od 10. do 23. lipnja 2024.


Migracije i migranti
Migracija predstavlja promjenu mjesta boravka pojedinca ili skupine ljudi. Mogu biti dobrovoljne ili prisilne koje uključuju i pojave poput trgovanja ljudima ili etničkog čišćenja. Migranti su osobe koje su napustile svoje domove u potrazi za novim mogućnostima i prilikama za sigurniji i bolji život.


Zašto ljudi općenito migriraju?
Tu se prije svega radi o osobnim čimbenicima i uvjetima života zbog kojih osoba želi napustiti državu podrijetla. Razlozi su razni i višestruki – npr. nemogućnost pronalaska posla; strah za vlastiti život i život svoje obitelji; loša zdravstvena zaštita; glad, sukobi, ratovi, kršenja ljudskih prava; prirodne katastrofe (poplave, potresi, suše, uragani i sl.); nuklearne
katastrofe; progoni zbog vjere, etničke ili nacionalne pripadnosti, seksualne orijentacije; štetnih ritualnih obreda i sl. S druge strane, postoje čimbenici privlačenja zbog kojih migranti žele odseliti u određenu državu. To su npr. sigurnost i poštivanje ljudskih prava; manja mogućnost pojave prirodnih katastrofa; politička stabilnost; bolji položaj žena u društvu; bolji uvjeti na tržištu rada i sl.


Živimo u vremenu kada i dalje u svijetu ima ratova, izbjeglica i raznim uvjetima potaknutim migracijama. Što bi se kod nas u Hrvatskoj moglo napraviti da budemo zemlja dobar domaćin – jer u ne tako davnoj prošlosti i samo smo bili prognanici i izbjeglice.


Aktivno uključivanje u zajednice najučinkovitija je podrška izbjeglicama, a ujedno im se omogućuje i da vlastitim sposobnostima i znanjima doprinesu zemljama u kojima su pronašle novi dom. Nužno je razvijanje planova dugotrajnog i primjerenog smještaja i stanovanja, uključivanja djece u sustav obrazovanja, osiguravanje primarne zdravstvene i učinkovite psihosocijalne zaštite i pomoći te uključivanje na tržište rada.


Raseljene osobe koje su zbog ratnih događanja morale napustiti svoju zemlju i dalje imaju veliku potrebu za pomoći i podrškom pri ostvarivanju različitih prava, prvenstveno u obliku učenja jezika kao preduvjeta uspješne integracije, ali i priznavanja stručnih kvalifikacija.

Dio zaštite ljudskih prava izbjeglica, što se ne odnosi na osobe iz Ukrajine koje mogu ostvariti status privremene zaštite, osiguravanje je i pristupa pravu na traženje azila, kao i omogućavanje sigurnog prelaska granica svim osobama koji su zbog ratova, nasilja ili progona bili prisiljeni otići iz svojih zemalja. Još uvijek nedostaje jasno i cjelovito osmišljenih javnih politika usmjerenih na integraciju migranata koji su dobili međunarodnu zaštitu koji se nalaze u Hrvatskoj i tečajeva hrvatskog jezika, što su i preduvjeti uspješne integracije, kao i informacija o raspoloživim načinima zaštite prava, kako onih vezanih uz rad, zdravstveno osiguranje, stambeno zbrinjavanje i sl.


O programu SMS – svi mi skupa II.
Program SMS – svi mi skupa II koji je dio dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2023. i 2024. godinu provodi Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri su nam Knjižnica i čitaonica Kutina i Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak. Projekt se provodi u
Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji. Građanska inicijativa „Moj grad Sisak projektom SMS – svi mi skupa II želi potaknuti uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom i privremenom zaštitom u život lokalne zajednice i sudjelovanje pripadnika lokalne zajednice u aktivnostima s osobama pod međunarodnom i privremenom zaštitom, putem javnog zagovaranja prava, suzbijanjem predrasuda, poticanja interkulturalnog dijaloga i razumijevanja u cilju postizanja što bolje integracije u društvu i subjektivnog zadovoljstva životom. Voditeljica ovog projekta je dr. sc. Daša Poredoš Lavor. U svojstvu prevoditelja za arapski jezik i kulturnog medijatora na projektu je angažiran Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi, mag. stud. eur., a projektni administrator / asistent je Dubravko Demonja. Zadovoljni smo provedbom projektnih aktivnosti.


U društvu i među tolerantnim i empatičnim ljudima prisutna je zabrinutost zbog izazivanja predrasuda, te osjećaja straha i nesigurnosti među lokalnim zajednicama koje mediji učestalim ponavljanjem senzacionalističkih izvještavanja i prenošenjem neprovjerenih informacija izravno uznemiravaju i potiču na otpor i potrebu za obranom, a koje šire populistički i antimigrantski usmjereni političari. Hvala svim medijima koji na profesionalnom djelovanju i zalaganju za mir, ne-nasilje i poticanje integracije.


Svim subjektima u zajednici, u Hrvatskoj, u Europi i u svijetu želimo što više uključivih i integracijskih projekata i aktivnosti – jer ljudi sadašnjosti i budućnosti trebaju biti empatični, tolerantni, spremni na prihvaćanje i poštivanje različitosti.

Foto: arhiva GIMG Sisak


Current track

Title

Artist